26-26 września 2020, Katowice, Studio InspireCongress

ŚLĄSKIE DNI OKULISTYCZNE Okulistyka w Kropelce KONFERENCJA ON-LINE


PROGRAM NAUKOWY DO POBRANIA

 

 


PROGRAM KONFERENCJI  on-line 
Śląskie Dni Okulistyczne
Okulistyka w kropelce, cz. 2

w dniu 26.09. 2020 r. godz. 9.30-16.00

9.30 - 9.40
Powitanie i otwarcie konferencji ( film - Katowice)    
prof. dr hab. n. med.
Ewa Mrukwa-Kominek

 

Wykład inauguracyjny
9.40 - 9.55
Lęk dłuższy niż choroba. Stan psychiczny osób po przebytym zakażeniu COVID-19 
dr hab. n. med. Robert Pudlo prof. SUM1, dr n. med. mgr psych. Izabela Jaworska2,

prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior3
1Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu,  
2Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
3III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

9.55 - 10.10
Immunoterapia w leczeniu alergicznego zapalenia spojówki   
prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik
  
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Immunologii Klinicznej   

w Katowicach WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach

10.10 - 10.20  
SARS-CoV-2, czego dowiedzieliśmy się po 6 miesiącach życia z wirusem

dr  n. med. Piotr Gościniewicz1, dr Tomasz Tomczyk1, prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1,2
1Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

10.20 - 10.50   
Debata:
Powrót pacjenta do systematycznego leczenia w dobie pandemii  
dr hab. n. med. Robert Pudlo; prof. SUM1,
dr hab. n. med.  Dariusz Dobrowolski2,3,4,  

prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek5,6
1Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
2Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach   

3Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice  
4Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec 
5
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  

6Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
PARTNER DEBATY: ALCON

10.50 - 11.05  
Przerost  nabłonka barwnikowego siatkówki – różnorodność obrazu klinicznego

prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon1,2, dr hab. n. med. Barbara Jakubowska1   |
1Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków   
2
Katedra Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

11.05 - 11.20   
Modyfikacja technik usuwania ciał obcych wewnątrzgałkowych   

prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa, dr Małgorzata Rogaczewska    
Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

11.20 - 11.35 
Krwotok nadnaczyniówkowy – przyczyny i metody postępowania

prof. dr hab. n. med. Jakub Kałużny
    
Katedra Badania Narządów Zmysłów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy

11.35 - 11.50
Krwotok (wylew krwi) do ciała szklistego - definicja, przyczyny, postępowanie  

prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz, Lublin, dr n. med. Joanna Batalia, dr n. med. Monika Jasielska,
dr n. med. Paweł Bieliński

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego, Lublin

11.50 - 12.00  
Zewnątrzgałkowe zabiegi w odwarstwieniu siatkówki.
  
dr n. med. Daniela Ferda-Lewińska
 
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

12.00 - 12.15  
Wtórne wszczepy soczewek wewnątrzgałkowych
   

prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek   
Kierownik Kliniki Okulistycznej CMKP,
Bank Tkanek Oka w Warszawie

12.15 - 12.30  
Znieczulenie i mydriaza podczas operacji zaćmy w czasie pandemii – spojrzenie lekarza praktyka
   

prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik   
Klinika Okulistyczna Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

PARTNER WYKŁADU: THEA POLSKA

12.30 - 12.45
Porównanie struktury i funkcji siatkówki oraz funkcji n. II u pacjentów z demienilizacyjnym pozagałkowym zapaleniem n. II leczonych i nieleczonych steroidoterapią ogólną
prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
II Katedra i Klinika Okulistyki PUM, Szczecin


12.45 - 12.55
Astaksantyna – nowa jakość w okulistyce  

prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1,2
1Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

PARTNER WYKŁADU: SOLINEA

12.55 -13.05    
Terapia hiperbaryczna w leczeniu zatoru tętnicy ocznej
  

dr Tomasz Tomczyk1, dr n. med. Piotr Gościniewicz1, prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1,2
dr Grzegorz Knefel3, dr Przemysław Strzelec3, dr Michał Werner3, dr n. med. Mariusz Nowak 3
1Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach 

2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

13.05-13.15 
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne w leczeniu alergicznych schorzeń przedniego odcinka oka 
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1,2,  dr n. med. Monika Sarnat-Kucharczyk1,2 
1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
2
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
PARTNER WYKŁADU: SENJU

13.15 -13.30  
Pierwszy wybór w terapii jaskry – po pierwsze indywidualizacja?  

dr Wojciech Luboń 1,2
1Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
PARTNER WYKŁADU: ADAMED

13.30 -13.40 
Wpływ stosowania leków bez konserwantów u chorych na jaskrę na efekty leczenia chirurgicznego
 
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1,2, dr Tomasz Tomczyk2, dr Zofia Kozłowska2,

dr Julia Janiszewska-Salamon2
1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
PARTNER WYKŁADU: BAUSCH HEALTH

     
13.40 -13.50
   
Terapia jaskry laserem mikropulsowym - doświadczenia własne

dr n. med. Monika Sarnat-Kucharczyk1,2, dr Wojciech Maruszczyk2, dr Marta Hajduga-Szewczyk2,
dr Paweł Wąs2, dr hab. n med. Mariola Dorecka1,2,  prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

 

13.50 -14.00   
MIGS w chirurgii jaskry – zastosowanie implantu Preserflo w leczeniu trudnych przypadków klinicznych
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1,2, dr hab. n. med. Mariola Dorecka1,2, dr Marta Hajduga-Szewczyk2, dr n. med. Sylwia Wagner2   
1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

14.00 -14.15   
Niedrożność dróg łzowych u dzieci - wytyczne PTO
   

prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, dr hab. n. med. Beata Urban   
Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


14.15 -14.25   

Leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci - analiza danych klinicznych Kliniki Okulistyki Dziecięcej SUM w Katowicach    
dr Marta Świerczyńska1,2, dr Ewelina Tobiczyk3, Piotr Rodak4, dr hab. n. med. Erita Filipek1,2

1Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2
Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
4
Studenckie Towarzystwo Naukowe Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

14.25 -14.32
Zespół Aicardiego w aspekcie trudności diagnostycznych  
dr n. med. Sebastian Sirek1, dr n. med. Bogusława Wójcik-Niklewska2,4, dr hab. n. med. Erita Filipek2,4, prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek1,3  
1Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach   
2Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
3Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach
4Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

14.32 -14.47 
Aspekty okulistyczne w schorzeniach tkanki  łącznej

prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło,
dr n. med. Joanna Przeździecka-Dołyk
Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

14.47-14.57
Nowoczesne podejście do leczenia zapaleń błony naczyniowej

dr hab. n. med. Mariola Dorecka1,2
1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach


14.57-15.12
Aktualne i przyszłe strategie leczenia pacjentów z wAMD w Programie Lekowym
prof. dr hab. n.med. Katarzyna Michalska-Małecka1,2, dr Dorota Luksa2, dr n. med. Dorota Śpiewak2
1Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
PARTNER WYKŁADU: NOVARTIS

15.12 -15.22
Korekcja astygmatyzmu w stożku rogówki metodą Topo-guided-EBK w połączeniu z procedurą CXL
dr n. med. Beata Bubała-Stachowicz
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach


15.22 -15.32
Powierzchowne czy głębokie fotoablacje – EBK w materiale własnym
dr n. med. Agnieszka Urgacz-Lechowicz, dr n. med. Beata Bubała-Stachowicz

Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

Dyskusja i podsumowanie

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym

​  

Studio InspireCongress
- -
- Katowice

26-26 września 2020

ORGANIZATOR

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71/7809052
E-mail: biuro@inspirecongress.pl